Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com

.....

.....

Tuesday, January 31, 2012

SmileAbdullaah ibn Haarith [PBUH] said: "I never came across a person who smiled as much as Prophet Muhammad [PBUH]. Prophet Muhammad [PBUH] regarded smiling to a brother as an act of charity."
[Tirmidhi]


Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

Thursday, January 19, 2012

'Cincai' vs Hikmah

" Penerangan tentang Islam tidak boleh dibuat secara semberono atau ‘cincai’, apatah lagi makian dan hamunan. Sebaliknya hendaklah dengan kekukuhan hujah dan alasan serta memahami latar belakang sasaran dan keadaan. "
Apabila dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w begitu ditindas di Mekah, maka baginda mencadangkan supaya sebahagian para sahabahnya berhijrah ke Habsyah. Ketika itu yang memerintah Habsyah adalah Najasyi, seorang raja yang terkenal bersifat adil. Kerajaan Habsyah adalah kerajaan Kristian dalam ertikata agama tersebut menjadi teras kerajaan.

Apabila para pembesar Quraish Mekah yang memusuhi Islam mengetahui bahawa sebahagian orang Islam berhijrah ke Habsyah, mereka mengambil langkah menghantar dua tokoh mereka yang hebat ketika; ‘Amr bin al-‘As dan ‘Abd Allah bin Abi Rabi’ah. Tujuan agar dapat dipujuk Raja Najasyi supaya ditangkap orang-orang Islam yang berada di sana dan diserahkan kepada pembesar Mekah.

Hadiah-hadiah mewah dibawa oleh kedua tokoh tersebut sebagai umpan bagi membuka laluan agar mereka dapat bertemu dangan raja. Orang-orang besar juga telah menerima habuan mereka. Kata kedua tokoh Quraish tersebut kepada Raja Najasyi: “Wahai Raja! Telah datang ke negaramu budak-budak yang bodoh. Mereka telah memecah belahkan agama kaum mereka dan tidak pula memasuki agamamu. Mereka membawa agama yang mereka ada-adakan yang kami dan engkau tidak kenalinya. Pembesar kaum mereka yang terdiri daripada bapa-bapa mereka, paman-paman mereka dan kaum keluarga mereka telah menghantar kepadamu utusan agar engkau mengembalikan mereka kepada kaum mereka. Mereka lebih tahu keburukan mereka itu”. Namun Najasyi mengambil langkah yang berhati-hati. Dia ingin menyoal siasat terlebih dahulu. Lalu dipanggil para sahabah Nabi s.a.w yang berhijrah ke negaranya dan ditanya mengenai agama mereka.

Di sini saya ingin menonjolkan jawapan yang diberikan kepada Najasyi oleh jurucakap umat Islam di Habsyah ketika itu; Ja’far bin Abu Talib. Ja’far ialah seorang sahabah yang Rasulullah s.a.w. Benar-benar memahami hakikat dakwah Islam ini. Dalam situasi yang genting dan sukar beliau memilih jawapan yang terbaik. Kerana, sebarang penerangan yang tidak memuaskan akan mengorbankan sekian ramai yang berhijrah ke sana.

Apabila Najasyi berkata kepadanya: “Agama apakah ini yang kerananya kamu telah pecah belahkan kaum kamu dan tidak pulak kamu memasuki agamaku?”. Lantas Jaafar bin Abu Talib pun memberikan jawapan yang sangat terpilih lagi menyentuh hati nurani Najasyi yang merupakan seorang Kristian ketika itu.

Kata Ja’far: “Wahai Raja! Kami dahulunya adalah kaum jahiliyyah; kami menyembah berhala, memakan bangkai (binatang yang tidak disembelih), mendatangi perkara-perkara yang keji, memutuskan hubungan kekeluargaan, menyakiti hati jiran. Mereka yang kuat di kalangan kami menindas orang yang lemah. Begitulah keadaan kami, sehinggalah Allah menghantarkan kepada kami seorang Rasul.

Kami kenal akan keturunannya, kami kenal akan benar cakapnya, kami kenal akan amanahnya, kami kenal dia seorang yang memelihara diri dari keburukan. Lalu dia menyeru kami kepada Allah agar kami meng’tauhid’kanNya dan menyembahNya; dia juga meminta agar kami tanggalkan apa yang kami dan keturunan kami sembah selain Allah yang terdiri daripada batu-batu dan berhala-berhala. Dia perintahkan kami supaya bercakap benar, tunaikan amanah dan hubungkan silaturrahim.

Dia melarang kami dari membuat perbuatan keji, perkataan dusta, memakan harta anak yatim, menuduh zina wanita-wanita baik. Dia menyuruh kami agar hanya menyembah Allah yang esa, tidak mensyirikkanNya dengan sesuatu, dia menyuruh kami agar bersolat, berzakat dan berpuasa –lalu Ja’far menyebut beberapa ajaran Islam yang lain lagi.

Lalu kami membenarkannya dan beriman dengannya, serta kami ikut agama Allah yang dia bawa. Maka kami hanya menyembah Allah, tidak mensyirikkanNya, kami haramkan apa yang dia haramkan dan kami halalkan apa yang dia halalkan. Tiba-tiba kaum kami memusuhi kami, mereka menyiksa kami, mengganggu kami dari agama kami.

Tujuannya, mereka mahu agar kami kembali menyembah berhala, menghalalkan segala kekejian yang pernah kami halalkan. Apabila mereka memaksa, menzalimi, menekan kami dan menghalang agama kami, lantas kami pun keluar menuju negaramu. Kami memilih engkau, dibandingkan yang lain. Kami ingin mendapatkan perlindungan engkau. Kami harap kami tidak dizalimi di sisi engkau, wahai Raja!”.

Lalu Najasyi bertanya: “Adakah bersamamu apa-apa yang datang daripada Allah?”. Jawab Ja’far: Ya!. Kata Najasyi: “Bacakan kepadaku”. Lalu Ja’far membaca Surah Maryam yang terkandung kisah Maryam dan Nabi ‘Isa a.s.. Bercucuranlah airmata Najasyi, juga para agamawan Kristian yang ada bersamanya. Maka Najasyi pun enggan menyerah orang-orang Islam kepada Quraish dan mempertahankan mereka. Bahkan dalam senyap, Najasyi menganut Islam. (lihat: Al-Mubarakfuri, al-Rahiq al-Makhtum, 97-99, Riyadh: Uli al-Nuha).

Saya menukilkan kisah ini sebagai satu gambaran betapa Islam yang indah perlu dipasarkan secara yang indah juga. Kejayaan Ja’far bin Abu Talib dalam peristiwa ini adalah kejayaan membentangkan Islam kepada lain yang mempotensi menerima kebenaran. Isu-isu yang disentuh oleh Ja’far memaut hati nurani Raja Habsyah Najasyi yang beragama Kristian. Latar pengetahuan dan anutan Najasyi terhadap agama Kristian diambil ruang oleh Ja’far untuk menekan persoalan-persoalan yang dia nyatakan. Demikian juga ayat al-Quran yang dipilihnya.

Islam dan umatnya yang disalah fahami hari ini memerlukan pendekatan Ja’far bin Abu Talib. Memahami sasaran dan memilih isu yang mampu merubah keadaan. Maka, daripada ancaman salah sangka dan penindasan kepada kejayaan membawa isu dan meraih perasaan dan minda Najasyi. Isu-isu yang dibawa oleh Ja’far benar-benar memukul pewakilan pembesar Quraish Mekah, menggambarkan keindahan Islam dan keperluan umat manusia kepadanya. Sekaligus menolak isu pepecahan yang dibangkitkan di pihak Quraish kerana telah terlukis dalam minda Najasyi bahawa keperluan untuk agama ini muncul lebih besar dari segala isu sampingan.

Penerangan itu juga berjaya menukar keadaan daripada pihak muslimin yang berada di pihak yang didakwa kepada pihak yang mendakwa. Maka dua perwakilan Quraish itu seakan secara tidak langsung dimasukkan ke dalam kandang orang salah. Inilah kebijaksanaan atau hikmah dalam memenangi pertarungan pengaruh. Tidak memerlukan maki-hamun atau cacian, sebaliknya memerlukan hikmah.

Justeru, penerangan tentang Islam tidak boleh dibuat secara semberono atau ‘cincai’, apatah lagi makian dan hamunan. Sebaliknya hendaklah dengan kekukuhan hujah dan alasan serta memahami latar belakang sasaran dan keadaan. Sebab itulah Allah menyebut: 
" (maksudnya) Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah dan mauizah hasanah, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk " (Surah al-Nahl: 125)

Kata al-Sa’di (meninggal 1376H): “Hikmah maksudnya setiap individu diseru berdasarkan keadaan, kefahaman, penerima dan perlaksanaannya. Antara hikmah itu, berdakwah dengan ilmu bukan dengan kejahilan, memulakan dengan yang lebih penting dan apa yang berikutnya, menyampaikan apa yang lebih dekat kepada pemikiran dan kefahamannya, dengan cara yang lebih dapat diterima, dengan lunak dan lembut.

Adapun mauizah hasanah (nasihat yang baik) bermaksud dengan ungkapan yang baik yang dapat mengingatkan mereka. Antaranya dengan cara memberi amaran kepada mereka mengenai balasan Allah di akhirat dengan pendekatan yang dapat menginsafkan mereka. Sementara: berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik bermaksud cara yang paling memungkin mereka menerimanya secara akal dan nas ( Al-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman, 452, Beirut: Muassasah al-Risalah).

Ramai orang menganggap bahawa yang dikatakan hikmah dalam seruan dan dakwah itu bermaksud berlunak kata semata. Sebenarnya, hikmah kurang tepat untuk diterjemahkan sebagai lunak kata, atau lembut bicara semata. Hikmah dalam dakwah bermaksud perkataan atau tindakan yang sesuai dengan sasaran dakwah. Maka ia membabitkan persoalan ilmu perkara yang hendak didakwahkan, mengenali sasaran dakwah di sudut latarbelakang, suasana dan memilih pendekatan yang terbaik.

Boleh jadi pendekatan yang hikmah itu berlunak, mungkin juga bertegas. Mungkin pendekatan dakwah berhikmah seorang ayah kepada anak, tidak sama antara seorang anak kepada ayah, atau rakan kepada rakan. Juga mungkin tidak sama pendekatan dakwah pihak yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa. Juga mungkin tidak sama pendekatan dakwah berhikmah kepada seseorang yang kita kenali dan yang belum kita kenali. Pendekatan bahasa dakwah kepada orang biasa, tentu tidak sama dengan kelompok intektual yang mempunyai kemampuan fikir yang tinggi. Sebab itu pendekatan Rasulullah s.a.w kepada masyarakat badawi tidak sama dengan orang kota.

Masyarakat berubah, bahasa dan pendekatan dakwah juga mesti berubah. Pendekatan zaman dahulu mungkin tidak sesuai untuk suasana yang baru. Maka kita tidak boleh menterjemahkan semua tindakan dakwah yang pernah dilakukan oleh jenerasi lalu. Ada orang umpamanya, ingin berdakwah secara tegas seperti yang dilakukan oleh Saidina ‘Umar, lalu apabila dia membaca Saidina ‘Umar pernah memukul orang tertentu maka dia pun memukul orang ketika berdakwah. Sedangkan dia tidak mengkaji suasana ‘Umar tidak sama lagi dengan suasana kita hari ini.

Tindakan yang dibuat oleh ‘Umar mampu menyebabkan orang ramai insaf. Apatah lagi dia seorang khalifah yang mempunyai kuasa dan umat Islam ketika itu berada pada zaman kegemilangannya. Sementara masyarakat kita tidak lagi lagi seperti masyarakat ‘Umar, kuasa kita juga tidak seperti ‘Umar. Sementara umat Islam kita pula sedang berada pada zaman kelemahannya.

Maka tuntutan dakwah dengan hikmah itu menuntut agar usaha dakwah dalam bentuk ucapan atau tindakan itu adalah yang diyakini paling berkesan terhadap sasaran. Setelah kita berusaha mencari jalan yang terbaik dan berkesan, namun dakwah tetap ditolak, maka kita telah pun menunaikan amanah Allah dalam dakwah ini. Soal memberi hidayah yang sebenar, tidak berada di tangan kita. Kita telah membuat yang terbaik yang kita yakin.

Maka, memahami latar keadaan dan sasaran amat penting. Sebab itu dalam hadis: Daripada Abd Allah bin ‘Amr: Suatu hari kami berada di sisi Nabi s.a.w., lalu datang seorang pemuda dan bertanya: Wahai Rasulullah! Saya mencium (isteri) sedangkan saya berpuasa?”. Jawab baginda: “Tidak boleh”. Datang pula seorang tua bertanya Saya mencium (isteri) sedangkan saya berpuasa?”. Jawab baginda: “Boleh”. Kami pun memandang antara satu sama lain. Sabda Rasulullah s.a.w: “Aku tahu mengapa kamu memandang antara satu sama lain. Sesungguhnya orang tua itu dapat mengawal dirinya” (Riwayat Ahmad, dinilai sahih oleh al-Albani).

Jawapan yang berbeza diberikan oleh Nabi s.a.w disebabkan oleh latar yang berbeza. Pemuda tersebut jika diberikan keizinan mungkin akan menyebabkan melakukan persetubuhan yang membatalkan puasa. Namun orang tua itu mampu menahan diri. Maka keduanya mendapat jawapan yang berbeza. Ini juga faktor yang menyebabkan sesetengah soalan-soalan yang sama yang ditanya oleh para sahabah diberikan jawapan oleh baginda berbeza-beza. Semuanya merujuk kepada persoalan kesan dan keperluan.

Maka pada zaman manusia ramai yang dfobiakan dengan Islam, atau disalahfahamkan tentang gambaran Islam, maka pendekatan yang paling berkesan perlu dikaji dan disemak secara yang bersungguh-sungguh. Penerangan-penerangan Islam secara kono dan kolot hendak dihapuskan. Islam tidak pernah kono dan kolot, ia sentiasa mengatasi sempadan zaman dan tempat. Namun yang membawa bendera agama itu ada yang kadang-kala menjadikan Islam ini seakan kelihatan ketinggalan zaman.

Program-program agama dalam media-media kita sepatutnya dibuat penilaian semula sejauh manakah ianya mampu menghadapi cabaran kerencaman pemikiran dan tanggapan yang berbagai terhadap Islam dewasa ini. Siapakah golongan yang menonton program-program tersebut? Sejauh manakah ianya mampu menampilkan kewibawaan Islam untuk generasi baru?


Kadang-kala para penyampai mesej atau risalah Islam atau penceramah agama itu lebih parah untuk dibetulkan daripada orang yang hendak disampaikan itu. Sehingga terkadang kita hairan, apakah tujuan atau mesej yang hendak disampai? Lawak jenaka ke? Jual ubat ke? Cerita kartun ke? Balas dendam ke? Atau keagungan risalah atau mesej Islam. Entah berapa banyak ayat al-Quran dan sunnah yang begitu indah menjadi hodoh atau tawar disebabkan tafsiran atau gaya penerangan golongan yang kononnya ingin menyampaikan Islam.
hikmah dalam berda'wah


MAZA..
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

Tuesday, January 17, 2012

Hari Ini...Hari ini pada tahun 2009 – 18 Jan 2009, setelah 22 hari melancarkan serangan ganas ke atas Gaza, Israel memanggil tenteranya pulang. Hampir 1500 rakyat Palestin menjadi korban dan hanya 13 tentera Israel terbunuh. Namun kedua-dua pihak mengaku menang.

Kalau angka korban menjadi piala kemenangan, tentunya Israel boleh mendabik dada. Tapi itukah ukurannya? Dalam sidang media sebaik saja serangan dilancarkan pada 27 Dis 2008, Menteri Pertahanan regim Israel, Ehud Barak menggariskan 3 objektif perang :
1. mengenakan `pukulan’ yang kuat kepada Hamas,
2. mengubah situasi di Gaza,
3. menghentikan serangan roket.

Matlamat pertama dan kedua boleh dibaca sebagai menjatuhkan kerajaan Hamas di Gaza. Manakala matlamat yang tidak disebut secara nyata tentunya untuk membebaskan Gilat Shalid yang sudah 2 ½ tahun tidak dapat dicari oleh Israel.

Apakah matlamat Israel tercapai? 3 tahun berlalu Hamas terus bertapak kuat bahkan semakin disokong oleh rakyat Gaza. Kekuatan ketenteraan Hamas juga terus bertambah selepas perang. Akhbar on-line World Tribune pada 18 Jan 2011 memetik laporan bahawa Hamas telah memilik roket Fajr-5 dari Iran dengan jarak 80km, meletakkan Tel Aviv dalam jangkaun Hamas. Pada Disember 2010, Hamas telah menggunakan peluru berpandu anti-kereta kebal AT-14 Kornet yang berjaya menembusi kereta kebal Merkava Israel.

Serangan roket dari Gaza juga berterusan kecuali oleh Hamas yang sengaja menahan diri (self-restraint). Website Kementerian Luar Israel melaporkan 261 roket dilancar sejak Perang Gaza hingga Mac 2011. Ini tidak termasuk serangan mortar.

Gilad Shalit pula hanya dibebaskan atas ihsan Hamas setelah lebih 1000 tahanan Palestin dibebas sebagai ganti, 3 tahun selepas Perang Gaza.
Tidak satu pun objektif Israel dalam perang keatas Gaza yang tercapai.

   Cuba kita bayangkan kalau pasukan bola terbaik dunia, Manchester United melawan pasukan bola kampung dari hulu Kelantan. Pasukan bola kampung itu tidak perlu membuat sebarang jaringan, cukup kalau dia mampu menahan sebarang gol dari MU sudah dikira begitu hebat dan boleh mendabik dada kemenangan. Menafikan matlamat lawan.

Kemampuan rakyat Palestin bertahan dan menafikan matlamat Zionis Israel walaupun terpaksa membayar dengan pengorbanan yang tinggi merupakan satu kemenangan yang besar dan memalukan satu angkatan tentera yang akui terhebat dan tercanggih didunia. Melawan `segerombolan' pejuang pembebasan berbekal AK47.

Ketika Sumayyah r.a. dan keluarganya disiksa, Abu Jahalkah yang menang kerana dapat menyiksa dan akhirnya membunuh mereka? Atau Sumayyah yang menang kerana mampu menafikan kehendak Abu Jahal dengan mempertahankan aqidahnya sehingga beliau syahid?

"Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu), dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat).Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; yang demikian itu ialah kemenangan yang besar." Al Buruj : 10-11

[Sumber:Ar. Syed Mohd Radhi,Aqsa Syarif Gombak.]
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

Sunday, January 15, 2012

Jangan Sombong

Enjoy this video..there is so many lessons that you should grab..;)


Kita anggap diri kita lebih mulia hanya kerana kita sering melakukan ibadah. Terkadang, kita memandang hina si fasik dan si pendosa kerana kita menganggap mereka kotor. Kita palingkan muka dari mereka hanya kerana kita rasakan mereka tidak setaraf dengan kita. Kita benci mereka kerana mereka hidup dalam kejahilan dan kesesatan. ALLAHU ALLAH, berhati-hatilah. Siapalah kita untuk mengiktiraf kedudukan seseorang disisi ALLAH hanya kerana dosa yang dia lakukan. Sedang seorang pelacur bisa ke syurga hanya kerana memberikan air kepada seekor anjing. Sama-sama kita muhasabah diri..

Wallahua’lam..Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

Muhasabah~
Kita akan rasa malu untuk biar diri kita lemah,
Bila melihat kuatnya Rasul berjuang untuk ummah,
Diuji dengan pelbagai ujian dan mehnah,
Tetapi itu semua tidak menjadikannya lelah.

~ LangitIlahi ~

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

Wednesday, January 11, 2012

Blogger : Raih pahala atau tempah dosa?


Blogger yang baik tidak akan;
-        -  Post perkara yang hanya akan melalaikan dan menjauhkan pembaca dari mengingati ALLAH.

-        - Post perkara yang lagha (sia-sia) yang sedikitpun tidak memberi faedah kepada pembaca.

-       - Post yang mempromosikan perkara yang lagha.

-        - Post yang bersifat peribadi yang hanya membuka aib diri sendiri.

-        - Post yang berunsur dan mempromosikan maksiat.

-        - Post yang mempromosikan zina seolah ia adalah halal.

-        - Post peribadi yang ditujukan kepada seseorang yang tidak halal baginya.

(E.g. gf to bf, bf to gf)

-        - Tidak akan ada gambar gf atau bf mereka.

-        - Tidak akan menayangkan sebesar-besar gambar sahabat/kawannya yang berposing regardless gaya posing mereka, apatah lagi dengan tidak menutup auratnya.

-        - Tidak akan mengambil atau mempromosikan ads pihak yang mempromosikan produk mereka dengan menggunakan gambar yang tidak senonoh sopan.

-        - Tidak akan menggunakan kata-kata yang kesat kasar.

-           

Blogger yang baik akan;

-         - Mempromosikan ‘way of life’ sepertimana yang dianjurkan Islam.

-         - Membawa pembaca mengingati dan mendekatkan diri kepada ALLAH.

-         - Membawa pembaca ke alam muhasabah dan pembaikkan peribadi diri.

-         - Memotivasikan pembaca.

-        - Menyampaikan kebenaran yang benar.

-        - Melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar.

-        - Membantu pembaca dalam menghadapi dan mengatasi masalah atau mungkin dilema yang dihadapi dengan memberi pandangan.

-        -  Meleraikan kekusutan pembaca terutamanya dalam bab fiqh.

-       -  Berkongsi pengalaman-pengalaman yang dilaluinya terutamanya dijalan tarbiyah dan da’wah sebagai pengajaran..

-        - Bantu mempromosikan blogger yang menjadikan blog mereka sebagai medan da’wah.

-           

Tidak dinafikan ada saja blogger yang dalam blognya ada unsur yang positif dan negatif..apa pun, semoga kita semua dapat ‘check and balance’ semula apa yang kita ‘lakukan’ pada blog kita. Kalau unsur negatif itu lebih banyak dari unsur positif, usaha perlahan-lahan untuk kurangkan unsur negatif itu. Jangan pula dibiarkan unsur negatif terus bersarang sehingga menutup unsur positif yang sedikit itu. Selamat berblogging dan semoga kita sentiasa meletakkan ALLAH atas setiap urusan kita.


Berblogging ini bukan hanya urusan didunia dan ia habis disini, tapi ia akan dipersoal dan dipertanggungjawabkan kelak dihadapan ALLAH. Jangan memandang enteng ringan akan aktiviti berblogging ni. Benar, blog ini kita yang punya. Kita daftar dengan email kita, create password, edit sana sini nak biar cantik dan menarik, semua usaha kita. Tapi kita perlu ingat juga, blog inilah  yang akan menjadi samada saham kita ke syurga (redha) ataupun neraka (murka) ALLAH. Pilihan sentiasa ditangan kita kerana manusia ini dikurniakan ‘free will’ oleh ALLAH. Buatlah apa saja yang kita mahukan, tapi perlu  kita ingat bahawa pada ‘free will’ ini, ada accountability yang menanti.


wallahua'lam...


Salam muhasabah~
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed